Thursday, September 01, 2016

International Bioengineering Conference (BIOENG 2016)

IV.International Bioengineering Conference (BIOENG 2016)

OCTOBER 13-14, 2016
ISTANBUL,TURKEY


IMPORTANT DATES

  • Paper submission deadline: September 2,2016
  • Final acceptance : September 9,2016